FUNKCE EFS

Systém je založen na posuvné dopravní plošině a dokovacích stanicích s různým počtem polí a funkcí.

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

KOMPATIBILITA S RŮZNÝMI KONTEJNERAMI

Plošina umožňuje přepravu kontejnerů standardních rozměrů: 1200 x 1000 nebo 1200 x 800 [mm], další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

PRACOVNÍ STANICE RŮZNÝCH TYPŮ

Systém EFS má tři různé varianty pracovních stanic, které pracují s platformou – verse jedno, dvě a čtyřpólová. Ty mohou být navíc vybaveny naklápěcím systémem, který umožňuje další ergonomii pro oděr materiálu na výrobní lince.

OBOUSTRANNÁ NAKLÁDKA / VYKLÁDKA

Plošiny pro vnitřní dopravní systémy EFS byly navrženy tak, aby zajišťovaly oboustranné nakládání a vykládání, což znamená, že mohou být provozovány úseky výrobní linky jak na levé, tak na pravé straně dopravní cesty.

MECHANICKÝ PŘIPOJOVACÍ SYSTÉM SE STANICÍ

Po příjezdu logistického vlaku je nutno před vykládkou spojit plošinu se stanicí. Za tímto účelem byl systém EFS vybaven upínacím mechanismem pro stanici umístěným na místě výroby. Uzamčení je provedeno spolehlivě a stabilně, aby byla zajištěna plná bezpečnost při nakládání a vykládání.

SYSTÉM SIGNALIZACE ZABEZPEČENÍ KONTEJNERU (SLS – Safety Light System)

Plošiny a stanice jsou vybaveny speciálním vizuálním informačním systémem, který informuje o aktuálním stavu dokování kontejneru. Nesprávné spojení plošiny se stanicí, bez uzamčení rámu v poloze pro přepravu nebo nesprávná poloha kontejneru způsobí, že se rozsvítí kontrolní světlo a zabrání vlaku odjet.

MOŽNOST PŘIPOJENÍ KAŽDÉHO POČTU PLOŠIN (1-6)

Počet plošin, které lze kombinovat jako logistický vlak, může být jak lichý, tak sudý – maximální počet plošin ve vlaku je 6.