FUNKCIE EFS

Systém je založený na posuvnej dopravnej plošine a dokovacích staniciach s rôznym počtom polí a funkcií.

PREHĽAD FUNKCIÍ EFS

KOMPATIBILITA S KONTAJNERMI V DVOCH VEL’KOSTIACH
Plošina umožňuje prepravu kontajnerov štandardných rozmerov: 1200 x 1000 lub 1200 x 800 [mm], ďalšie rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie.

PRACOVNÉ STANICE RÔZNYCH TYPOV

Systém EFS má tri rôzne varianty pracovných staníc, ktoré pracujú s platformou – jedno-, dvoj- a štvorpólovú.  Tie môžu byť navyše vybavené naklápacím systémom, ktorý umožňuje ďalšiu ergonómiu pre získavanie materiálu na výrobnej linke.

OBOJSTRANNÉ NAKLADANIE/VYKLADANIE

Plošiny pre vnútorné dopravné systémy EFS boli navrhnuté tak, aby zaisťovali obojstranné nakladanie a vykladanie, čo znamená, že úseky výrobnej linky môžu byť prevádzkované  ako na ľavej, tak na pravej strane dopravnej cesty.

MECHANICKÝ PRIPÁJACI SYSTÉM SO STANICOU

Po príchode logistického vlaku je nutné pred vykládkou spojiť plošinu so stanicou. Za týmto účelom bol systém EFS vybavený spínacím mechanizmom pre stanicu umiestneným na mieste výroby. Uzamknutie je vykonané spoľahlivo a stabilne, aby bola zaistená plná bezpečnosť pri nakladaní a vykladaní.

SYSTÉM SIGNALIZÁCIE ZABEZPEČENIA KONTAJNERU (SLS – Safety Light System)

Plošiny a stanice sú vybavené špeciálnym vizuálnym informačným systémom, ktorý informuje o aktuálnom stave dokovania kontajneru.  Nesprávne spojenie plošiny so stanicou, bez uzamknutie rámu v polohe na prepravu alebo nesprávna poloha kontajneru spôsobí, že sa rozsvieti kontrolné svetlo a zabráni vlaku odísť.

MOŽNOSŤ PRIPOJENIA KAŽDÉHO POČTU PLOŠÍN (1-4)

Počet plošín, ktoré je možné kombinovať ako logistický vlak, môže byť ako nepárny, tak párny – maximálny počet plošín vo vlaku je 4.