INFORMACE

Ve snaze přiblížit vám naši firmu a její inovativní řešení jsme nashromáždili mnoho různorodých informačních materiálů v podobě animací, videí, případových studií a brožur. Doufáme, že vám zde umístěná média umožní přesnější seznámení se s naší nabídkou a vybídnou vás ke kontaktu s námi. Veškerý standardní sortiment nabízený naší firmou se nachází v produktových katalozích, které jsou dostupné ke stažení a prohlížení v online verzi. Pro podrobnější seznámení s konkrétními realizacemi z oblasti optimalizace vnitřní logistiky zveme k seznámení se s materiály v podobě případových studií - přehledu implementování konkrétního projektu u zákazníka. Videa a animace vám umožní přesně poznat výhody našich systémů a jejich prohlédnutí „v akci“. Existuje mnoho podstatných detailů týkajících se konstrukce našich přepravních vozíků a plošin, díky výše uvedeným materiálům se s nimi můžete důkladně seznámit. Vous pouvez retrouver notre offre complète dans les catalogues produits disponibles sur notre site (téléchargement ou aperçu en ligne). Si vous voulez en savoir plus sur nos réalisations dans le domaine d’optimisation des process de la logistique interne, veuillez prendre connaissance de nos « case study » concernant la mise en place des solutions concrètes chez le client. Les films et les animations vous permettront de bien connaitre les avantages de nos systèmes et de les voir à l’œuvre. Il y beaucoup de détails dans la construction de nos chariots et plateformes de transport que vous allez pouvoir connaitre grâce aux informations disponibles sur notre site.

MATERIÁLY