LEAN MANUFACTURING

Pri hľadaní úspor a optimalizácie fungovania výrobných závodov si nemôžeme dovoliť ignorovať význam procesov spojených s vnútornou logistikou.  Ani ten najlepšie poskladaný výrobný proces nebude kompletný a naozaj efektívny bez správne zorganizovanej prepravy materiálov a komponentov. Myšlienkou našich výrobkov a činnosti je optimalizácia prepravy materiálov vo výrobných závodoch tak, aby transport nielen prebiehal vždy včas, ale aby tiež bol najlepšie prispôsobený špecifikácii výroby.

Používanie vysokozdvižných vozíkov je neodmysliteľné v skladoch, kde prebieha preprava materiálov ako vertikálne, tak horizontálne, ale vo výrobných halách sa ich použitie často ukazuje byť neefektívne (nízka výkonnosť) a navyše vytvára nebezpečenstvo pre zamestnancov závodu. Intralogistické systémy založené na koncepcii lean manufacturing a použitiu logistického vláčika  s plošinami a vozíkmi umožňujú nielen zvýšiť bezpečnosť, ale tiež výrazne optimalizovať prevádzku.

Porovnanie nižšie predstavuje príklad rozdielov medzi prepravou s pomocou štandardného vysokozdvižného vozíka a vláčika používaného vo vnútornej logistike.

ŠTANDARDNÝ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
(koncepcia dodávok starého typu)

LOGISTICKÝ VLÁČIK S PLOŠINOU E-LINER
(koncepcia lean manufacturing)

logistic train wamech
TEST NOSNOSTI - MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ PREPRAVOVANÉHO NÁKLADU
2000 kg
5000 kg
TEST OBJEMU - POČET PALET S ROZMERY 1200X1000, KTORÉ JE MOŽNÉ PREPRAVIŤ POČAS JEDNEJ JAZDY
1 paleta
5 paliet
TEST TRASY - PREPRAVA NÁKLADU S HMOTNOSŤOU 5000 KG (5 PALIET PO 1000 KG KAŽDÁ) MEDZI BODMI A A B VZDIALENÝMI 1 KM
Trasa 10 km
5km najazdených na prázdno

Trasa 2km
1km najazdených na prázdno
TEST ČASU - PREPRAVA NÁKLADU S HMOTNOSŤOU 5000 KG (5 PALIET PO 1000 KG KAŽDÁ) MEDZI BODMI A A B VZDIALENÝMI 1 KM
40 minút - pri predpokladanej rýchlosti vysokozdvižného vozíka 15km/h
12 minút - pri predpokladanej rýchlosti intralogistického vlaku 10km/h
logistic train wamech short delivery time
REKAPITULÁCIA

V prípade vysokej rotácie materiálu a zložitej výrobnej linky je preprava s pomocou vysokozdvižných vozíkov 2,5 až 5krát menej efektívna ako logistický vláčik.

Porovnanie vyššie jasne jasne ukazuje, že logistický vláčik s plošinami E-Liner je oveľa efektívnejší ako vnútorná preprava s pomocou vysokozdvižného vozíka. Toto riešenie ideálne zapadá do východísk lean manufacturingu – umožňuje výrazné zníženie nákladov spojených s procesmi vnútornej logistiky.