SYTÉM VNITŘNÍ PŘEPRAVY C-LINER

Systém vnitřní přepravy C-Liner je jedním ze tří standardních řešení tohoto typu pro intralogistiku, nabízených naší firmou. Jako všechny naše produkty se vyznačuje vysokou kvalitou, bezpečností a také širokým spektrem případného využití. Jednoduchost a spolehlivost – tak lze ve zkratce definovat přednosti systému vnitřní přepravy C-Liner. V rámci systému máme k dispozici vozíky širokého využití společně s kompatibilními přepravnímu plošinami ve dvou velikostech, které umožňují přepravu materiálu v logistických vláčcích.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY SYSTÉMU

Rozměry: 2800 x 1060 x 1050 [mm]  (d/š/v)
Podporované kontejnery: 1200×1000, 1200×800
Nosnost plošiny: do 1000 kg
Nosnost celého vláčku: do 5000 kg
Přípustná rychlost: 6 km/h
Maximální délka vláčku: 5 plošin
Poloměr zatáčky: 2,7 m
Poloměr otáčení: 5,4 m
Rozměry: 1910 x 1020 x 1050 [mm] (d/š/v)
Podporované kontejnery: 1000×600, 800×600 [mm]
Nosnost plošiny: do 550 kg
Nosnost celého vláčku: do 3300 kg
Přípustná rychlost: 6 km/h
Maximální délka vláčku: 5 plošin
Poloměr zatáčky: 2,7 m
Poloměr otáčení: 5,4 m

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI

BEZ EXTERNÍHO ZDROJE NAPÁJENÍ

Systém vnitřní přepravy C-Liner nevyužívá pneumatická, hydraulická ani elektrickým proudem napájená zařízení. Fungování systémů se opírá na 100% mechanických řešeních.

Nízká poruchovost – všechna řešení jsou plně mechanická, díky tomu je náš systém vnitřní přepravy C-Liner vysoce spolehlivý
Snadná údržba – jednoduchá, mechanická řešení umožňují provádění oprav v rámci výrobních závodů námi proškolenými zaměstnanci.
Žádné povinné prohlídky – naše výrobky nepodléhají strojní směrnici, což znamená, že nevytvářejí další náklady na povinné servisní úkony.
Vyšší bezpečnost – na rozdíl od hydraulických řešení neexistuje riziko úniku oleje, což by mohlo vést k nebezpečnému klouzání plošiny.
Výrazně nižší provozní náklady – není nutné přídavné napájení, nízká poruchovost, nejsou nutné prohlídky, se podílejí na velmi nízké ceně používání systému. E-Liner je zosobnění vize lean manufacturing – optimalizace nákladů na činnost výrobních závodů.

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST 6 KM/H

Náš systém vnitřní přepravy použitý v logistickém vláčku se může pohybovat maximální přípustnou rychlostí 6 km/h.

Rychlejší dodávky – díky našim vozíkům a plošinám můžete bezpečně rychleji převážet materiál po výrobních halách.

Systém vnitřní přepravy C-Liner má dvě pevná a dvě točivá kola. Plně mechanický jízdní systém je nejen prakticky bezporuchový, ale také umožňuje snadnější manévrování na přepravních drahách.

NEZÁVISLOST NA POUŽÍVANÉM TAHAČI

K systému vnitřní přepravy C-Liner není přiřazen žádný speciální tahač, což umožňuje naprostou svobodu při jeho výběru. Plošiny spolupracují např. s tahači takových značek, jako jsou: Still nebo Linde.

Adaptace – nezávisle na tom, jaké typy tahačů se používají ve výrobním závodě, budou se k nim hodit naše plošiny i vozíky

Pružnost – neexistují omezení v oblasti činěných rozhodnutí z oblasti nákupu tahačů

PASIVNÍ TRAKČNÍ SYSTÉM

Tento druh jízdního systému se skládá ze dvou pevných a dvou točivých kol. Zajišťují dobré jízdní vlastnosti a zabraňují nadměrnému smyku v zatáčkách při zatáčení.

Bezpečnost – jízdní systém byl navržen tak, aby bylo snadné předvídat, jak se budou chovat plošiny ve vláčku

Spolehlivost – ovládání probíhá jen s pomocí mechanických řešení, což výrazně snížilo poruchovost jízdního systému

PATENT

Unikátnost našeho systému vnitřní přepravy C-Liner potvrzují nejen výše uvedené vlastnosti, ale také patentová ochrana.

Řešení použitá v rámci systému chrání patentový zákon.