SYSTÉM VNÚTORNEJ PREPRAVY C-LINER

Systém vnútornej prepravy C-Liner je jedným z troch štandardných riešení tohto typu pre intralogistiku, ponúkaných našou firmou. Ako všetky naše produkty sa vyznačuje vysokou kvalitou, bezpečnosťou a tiež širokým spektrom prípadného využitia. Jednoduchosť a spoľahlivosť – tak možno v skratke definovať prednosti systému vnútornej prepravy C-Liner. V rámci systému máme k dispozícii vozíky širokého využitia spoločne s kompatibilnými prepravnými plošinami v dvoch veľkostiach, ktoré umožňujú prepravu materiálu v logistických vlakoch.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE SYSTÉMU

Rozmery: 2800 x 1060 x 1050 [mm]  (d/š/v)
Podporované kontajnery: 1200×1000, 1200×800
Nosnosť plošiny: do 1000 kg
Nosnosť celého vláčika: do 5000 kg
Prípustná rýchlosť: 6 km/h
Maximálna dĺžka vláčika: 5 plateformes
Polomer zákruty: 2,7 m
Polomer otáčania: 5,4 m
Rozmery: 1910 x 1020 x 1050 [mm] (d/š/v)
Podporované kontajnery: 1000×600, 800×600 [mm]
Nosnosť plošiny: do 550 kg
Nosnosť celého vláčika: do 3300 kg
Prípustná rýchlosť: 6 km/h
Maximálna dĺžka vláčika: 5 plateformes
Polomer zákruty: 2,7 m
Polomer otáčania: 5,4 m

UNIKÁTNE VLASTNOSTI

BEZ EXTERNÉHO NAPÁJANIA

Systém vnútornej prepravy C-Liner nevyužíva pneumatické, hydraulické ani elektrickým prúdom napájané zariadenia. Fungovanie systému sa opiera na 100% mechanických riešeniach.

Nízka poruchovosť – všetky riešenia sú plne mechanicke, vďaka tomu je náš systém vnútornej prepravy C-Liner vysoko spoľahlivý

Jednoduchá údržba – jednoduché, mechanické riešenia umožňujú vykonávanie opráv v rámci výrobných závodov nami preškolenými zamestnancami.

Žiadne povinné prehliadky – naše výrobky nepodliehajú strojnej smernici, čo znamená, že nevytvárajú ďalšie náklady na povinné servisné úkony.

Vyššia bezpečnosť – na rozdiel od hydraulických riešení neexistuje riziko úniku oleja, čo by mohlo viesť k nebezpečnému kĺzaniu plošiny.

Výrazne nižšie prevádzkové náklady – nie je nutné prídavné napájanie, nízka poruchovosť, nie sú nutné prehliadky, sa podieľajú na veľmi nízkej cene používania systému. E-Liner je zosobnenie vízie lean manufacturing – optimalizácia nákladov na činnosť výrobných závodov.

MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ 6 KM/H

Náš systém vnútornej prepravy použitý v logistickom vláčiku sa môže pohybovať maximálnou povolenou rýchlosťou 6 km / h.

Rýchlejšie dodávky – vďaka našim vozíkom a plošinám môžete bezpečne rýchlejšie prevážať materiál po výrobných halách.

Systém vnútornej prepravy C-Liner má dva pevné a dva točivé kolesá. Plne mechanický jazdný systém je nielen prakticky bezporuchový, ale tiež umožňuje ľahšie manévrovanie na prepravných dráhach.

NEZÁVISLOSŤ OD POUŽÍVANÝCH ŤAHAČOV

Systém vnútornej prepravy C-Liner nevyžaduje určený ťahač, čo necháva absolútnu voľnosť v jeho výbere. Plošiny spolupracujú napr. s ťahačmi takých značiek, ako sú: Still alebo Linde.

Adaptácia – nezávisle od toho, aké typy ťahačov sa používajú vo výrobnom závode, budú sa k nim hodiť naše plošiny a vozíky

Pružnosť – neexistujú obmedzenia v súvislosti s rozhodnutiami z oblasti nákupu ťahačov

PASÍVNY TRAKČNÝ SYSTÉM

Tento typ  jazdného systému sa skladá z dvoch pevných a dvoch otočných koliesok. To zaručuje dobrú trakciu a zabraňuje nadmernému šmyku pri otáčaní.

Bezpečnosť – jazdný systém bol navrhnutý tak, aby bolo jednoduché predvídať, ako sa budú správať plošiny vo vláčiku

Spoľahlivosť – ovládanie prebieha len s pomocou mechanických riešení, čo výrazne znížilo poruchovosť jazdného systému

PATENT

Unikátnosť nášho systému vnútornej prepravy C-Liner potvrdzujú nielen vyššie uvedené vlastnosti, ale aj patentová ochrana.

Riešenia použité v rámci systému chráni patentový zákon.