INTRALOGISTICKÉ SYSTÉMY

Súpravy vnútornej prepravy pozostávajúce z plošín a vozíkov, známe tiež ako intralogistické systémy alebo systémy vnútornej logistiky, predstavujú najvýznamnejšiu časť činnosti firmy WAMECH. Kvôli významnosti zabezpečenia správneho toku materiálu vo výrobnom závode sme urobili rozhodnutie o vytvorení štandardných intralogistických systémov, ktoré umožňujú vytvorenie efektívneho reťazca toku surovín a komponentov. Počas výberu správneho riešenia by prvú etapu malo tvoriť identifikovanie potrieb v rozsahu množstva, rozmerov a frekvencie materiálov dodávaných na výrobnú linku. Na základe uvedenej analýzy môžeme zistiť, či tieto očakávania naplní jeden zo štandardných intralogistických systémov vypracovaných našou firmou a, ak je napĺňa viac ako jeden, výber toho najvhodnejšieho.

 

Naše intralogistické systémy majú unikátne vlastnosti a výber toho správneho závisí na potrebách konkrétneho závodu. C-Liner je systém zložený z prepravných rámov typu C, ktoré sa štandardne vyskytujú v dvoch veľkostiach. Systém dopĺňa široké spektrum vozíkov rôznych typov – sklopných, ľahkých, GLT a KLT. V prípade, keď sú komponenty transportované v jednom type obalov (polopalety/celé palety), ide o z hľadiska nákladov najatraktívnejšie riešenie. V-Liner je riešenie založené na rámoch typu A s výnimočnou mechanikou a konštrukciou. Intralogistický systém založený na plošinách V-liner prináša výnimočnú pružnosť v oblasti možnosti obojstranného nakladania a vykladania materiálov. E-liner je najmodernejšie riešenie z oblasti optimalizácie toku materiálov na území výrobného závodu. Plne mechanický, z mnohých hľadísk inovatívny systém ponúka skutočný prielom v oblasti intralogistiky. Naše prepravné rámy typu E umožňujú naraz prepravovať rôzne kontajnery, majú unikátny trakčný systém a tiež sa preslávili svojou spoľahlivosťou. Pozývame k dôkladnejšiemu zoznámeniu sa s funkciami našich systémov vnútornej logistiky na špeciálnych stránkach, plne venovaných vlastnostiam jednotlivých systémov.

POZNAJTE INTRALOGISTICKÉ SYSTÉMY WAMECH