PREPRAVNÉ VOZÍKY

Prepravné vozíky vznikli za účelom spolupráce s plošinami a tvorby kompletných systémov vnútornej logistiky vybudovaných na základe tzv. „zásady dodávok mliekára“. Táto zásada spočíva v obsluhovaní mnohých odberateľov (v tomto prípade výrobných stanovisk) jedným dodávateľom (logistickým vláčikom so systémom prepravných plošín a vozíkov). Na výrobné stanoviska sa dodávajú materiály a komponenty potrebné na výrobu a späť do skladu sa zhromažďujú prázdne kontajnery. Vďaka vyššie uvedenej organizácii vnútornej prepravy je možné výrazné zefektívnenie toku materiálov na území výrobného závodu a, čo s tým súvisí, optimalizácia nákladov na operácie vnútornej logistiky. V závislosti na špecifikácii výrobnej linky je nutné správne vybrať vozíky, aby sme mohli plne využívať ich prednosti. Prepravné vozíky firmy WAMECH možno úspešne použiť na prepravu rôzneho druhu materiálov, štandardná ponuka zahŕňa niekoľko typov vozíkov s rôznymi rozmermi a určením. Každý rok zavádzame do ponuky ďalšie modely vozíkov, na objednávku zákazníka sme schopní tiež zhotoviť špeciálny projekt a prispôsobiť ho našim plošinám.

Vo svojej ponuke máme veľa rôznych vozíkov slúžiacich na prepravu paliet, hromadných balení, ale  aj špeciálnych riešení určených na prepravu špecifických materiálov alebo komponentov. Všetky nami ponúkané prepravné vozíky sú uspôsobené pre spoluprácu s plošinami WAMECH. Štandardné prepravné vozíky môžeme rozdeliť na štyri hlavné druhové skupiny:

PREJSŤ DO KATEGÓRIE PREPRAVNÉ VOZÍKY