PŘEPRAVNÍ VOZÍKY

Přepravní vozíky vznikly za účelem spolupráce s plošinami a tvorby kompletních systémů vnitřní logistiky vybudovaných na základě tzv. „zásady dodávek mlékaře“. Tato zásada spočívá v obsluhování mnoha odběratelů (v tomto případě výrobních stanovišť) jedním dodavatelem (logistickým vláčkem se systémem přepravních plošin a vozíků). Na výrobní stanoviště se dodávají materiály a komponenty potřebné k výrobě a zpět do skladu se shromažďují prázdné kontejnery. Díky výše uvedené organizaci vnitřní přepravy je možné výrazné zefektivnění toku materiálů na území výrobního závodu a, což s tím souvisí, optimalizace nákladů na operace vnitřní logistiky. V závislosti na specifikaci výrobní linky je nutné správně vybrat vozíky, abychom mohli plně využívat jejich přednosti. Přepravní vozíky firmy WAMECH lze úspěšně použít k přepravě různého druhu materiálů, standardní nabídka zahrnuje několik typů vozíků s různými rozměry a určením. Každý rok do nabídky zavádíme další modely vozíků, na objednávku zákazníka jsme schopni také zhotovit speciální projekt a přizpůsobit ho našim plošinám.

Ve své nabídce máme mnoho různých vozíků sloužících k přepravě jak palet, hromadných balení, tak i speciálních řešení určených k přepravě specifických materiálů nebo komponentů. Všechny námi nabízené přepravní vozíky jsou uzpůsobené pro spolupráci s plošinami WAMECH. Standardní přepravní vozíky můžeme rozdělit na čtyři hlavní druhové skupiny:

PŘEJÍT DO KATEGORIE PŘEPRAVNÍCH VOZÍKŮ