TOČNE

Točňa je najnovšie riešenie podporujúce úkony vnútornej logistiky. Slúži premiestňovaniu (vyrovnávaniu) nákladov v kontajneroch na mieste montáže. Zariadenie je pripevnené k podložiu s pomocou pätky s otočným systémom, umožňujúcim otáčanie o 180 stupňov. Používanie toční otvára pred výrobným závodom nové možnosti, ako je usporiadanie montážnej linky v súlade s princípom FIFO alebo ľahšie zavedenie sekvenčnej montáže.

PARAMETRE TOČNÍ

AE.1371.V3
Rozmery: 2180 x 2220 x 2110 [mm] (d/š/v)
Šírka medzi bočnými valčeky: 1340 [mm]
Hmotnosť netto: 190 [kg]
Pole otáčania: 2640 [mm] (štandardný vozík) / 3060 [mm] (naklonený vozík)
Maximálny počet vozíkov v točni: 2 ks.
Maximálne zaťaženie: nevzťahuje sa
AE.1371.V4
Rozmery: 2420 x 2525 x 1210 [mm] (d/š/v)
Šírka medzi bočnými valčeky: 1340 [mm]
Hmotnosť netto: 210 [kg]
Pole otáčení: 3010 [mm] (štandardný vozík) / 3550 [mm] (naklonený vozík)
Maximálny počet vozíkov v točni 2 ks.
Maximálne zaťaženie: nevzťahuje sa
AE.1371.V5
Rozmery: 2180 x 1815 x 1210 [mm] (d/š/v)
Šírka medzi bočnými valčeky: 1815 [mm]
Hmotnosť netto: 190 [kg]
Pole otáčania: 2410 [mm] (štandardný vozík) / 3000 [mm] (naklonený vozík)
Maximálny počet vozíkov v točni: 2 szt.
Maximálne zaťaženie: nevzťahuje sa
AE.1371.V4-1024x410

UNIKÁTNE VLASTNOSTI

BEZ EXTERNÉHO NAPÁJANIA

Točne firmy Wamech nevyužívajú pneumatické, hydraulické ani elektrickým prúdom napájané systémy. Fungovanie systému sa opiera na 100% mechanických riešeniach.

Nízka poruchovosť – všetky riešenia sú plne mechanicke, vďaka tomu sa náš systém vyznačuje nízkou poruchovosťou
Jednoduchá údržba – jednoduchá, mechanické riešenia umožňujú vykonávanie prípadných opráv v rámci výrobných závodov.
Žiadne povinné prehliadky – naše výrobky nepodliehajú strojnej smernici, čo znamená, že nevytvárajú ďalšie náklady na povinné servisné úkony.
Výrazne nižšie prevádzkové náklady – nie je nutné prídavné napájanie, nízka poruchovosť, nie sú nutné prehliadky, sa podieľajú na veľmi nízkej cene používania systému.

RÝCHLA VÝMENA KONTAJNEROV

Používanie toční umožňuje výrazné skrátenie času potrebného na výmenu prázdnych kontajnerov za plné.

Optimalizácia dodávok materiálov – vďaka použitiu točne je možné lepšie riadenie času dodávok komponentov/materiálov pre jednotlivé výrobné stanoviska.
Bezpečná preprava – točňa umožňuje dodávku materiálu na samotne výrobne/montážne stanovisko bez nutnosti príjazdu priamo k nemu

PATENT

Unikátnosť nášho systému potvrdzujú nielen vyššie uvedené vlastnosti, ale aj patentový zákon.