V-LINER

V-Liner je jeden ze tří standardních intralogistických systémů nabízených naší firmou. Jako všechny naše produkty se vyznačuje vysokou kvalitou, bezpečností a také možností používání pro různé účely. V rámci systému máme k dispozici vozíky širokého využití společně s kompatibilními přepravními plošinami, které umožňují přepravu materiálů v logistických vláčcích.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY SYSTÉMU

V-LINER 1200X1000 [mm]
Rozměry: 2900 x 1120 x 2150 (d/š/v)
Podporované kontejnery: 1200×1000, 1200×800
Nosnost plošiny: do 500 kg
Nosnost celého vláčku: do 2500 kg
Přípustná rychlost: 6 km/h
Maximální délka vláčku: 5 platformy
Poloměr zatáčky: 3 m
Poloměr otáčení: 6 m

V-LINER 1000X600 [mm]
Rozměry: 1500 x 1120 x 2100 (d/š/v)
Podporované kontejnery: 1000×600, 800×600
Nosnost plošiny: do 500 kg
Nosnost celého vláčku: do 3000 kg
Přípustná rychlost: 6 km/h
Maximální délka vláčku: 6 platform
Poloměr zatáčky: 2,7 m
Poloměr otáčení: 5,4 m

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI

BEZ EXTERNÍHO ZDROJE NAPÁJENÍ

Systém V-Liner nevyužívá pneumatická, hydraulická ani elektrickým proudem napájená zařízení. Fungování systémů se opírá na 100% mechanických řešeních.

Nízká poruchovost – všechna řešení jsou plně mechanická, díky tomu se náš systém vyznačuje nízkou poruchovostí
Snadná údržba – jednoduchá, mechanická řešení umožňují provádění oprav v rámci výrobních závodů námi proškolenými zaměstnanci.
Žádné povinné prohlídky – naše výrobky nepodléhají strojní směrnici, což znamená, že nevytvářejí další náklady na povinné servisní úkony.
Vyšší bezpečnost – na rozdíl od hydraulických řešení neexistuje riziko úniku oleje, což by mohlo vést k nebezpečnému klouzání plošiny.
Výrazně nižší provozní náklady – není nutné přídavné napájení, nízká poruchovost, nejsou nutné prohlídky, se podílejí na velmi nízké ceně používání systému. V-Liner je zosobnění vize lean manufacturing – optimalizace nákladů na činnost výrobních závodů.

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST 6 KM/H

Náš systém použitý v logistickém vláčku se může pohybovat s maximální přípustnou rychlostí 6 km/h.

Rychlejší dodávky – díky našim vozíkům a plošinám můžete bezpečně rychleji převážet materiál po výrobních halách.
Systém dvou pevných kol, dvou točivých – díky našemu plně mechanickému jízdnímu systému je možné snadné manévrování na přepravních drahách.

NEZÁVISLOST NA POUŽÍVANÉM TAHAČI

K systému není přiřazen žádný speciální tahač, což umožňuje naprostou svobodu při jeho výběru. Plošiny spolupracují např. s tahači takových značek, jako jsou: Still nebo Linde.

Adaptace – nezávisle na tom, jaké typy tahačů se používají ve výrobním závodě, budou se k nim hodit naše plošiny i vozíky

Pružnost – neexistují omezení v oblasti činěných rozhodnutí z oblasti nákupu tahačů

AKTIVNÍ A PASIVNÍ TRAKČNÍ SYSTÉM

V závislosti na velikosti plošiny se používá jízdní systém se dvěma otočnými a dvěma pevnými koly nebo se čtyřmi otočnými koly. Oba systémy zajišťují velmi dobré trakční vlastnosti – použití aktivního jízdního systému na větším V-Lineru umožňuje snadné manévrování dokonce i na úzkých drahách.

Spolehlivost – obě řešení jsou plně mechanická a zaručují nízkou poruchovost plošin.

Dobrá trakce – plošiny sledují dráhu jízdy vytyčenou vlakovým vozíkem, nedochází k nadměrným smykům v zatáčkách

PATENT

Unikátnost našeho systému potvrzují nejen výše uvedené vlastnosti, ale také patentová ochrana.

Řešení použitá v rámci systému chrání patentový zákon.