V-LINER

V-Liner je jeden z troch štandardných intralogistických systémov ponúkaných našou firmou. Ako všetky naše produkty sa vyznačuje vysokou kvalitou, bezpečnosťou a tiež možnosťou používania pre rôzne účely. V rámci systému máme k dispozícii vozíky širokého využitia spoločne s kompatibilnými prepravnými plošinami, ktoré umožňujú prepravu materiálu v logistických vlakoch.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE SYSTÉMU

V-LINER 1200X1000 [mm]
Rozmery: 2900 x 1120 x 2150 (d/š/v)
Podporované kontajnery: 1200×1000, 1200×800
Nosnosť plošiny: 500 kg
Nosnosť celého vláčika: 2500 kg
Prípustná rýchlosť: 6 km/h
Maximálna dĺžka vláčika: 5 plošín
Polomer zákruty: 3 m
Polomer otáčania: 6 m

V-LINER 1000X600 [mm]
Rozmery: 1500 x 1120 x 2100 (d/š/v)
Podporované kontajnery: 1000×600, 800×600
Nosnosť plošiny: do 500 kg
Nosnosť celého vláčika: do 3000 kg
Prípustná rýchlosť: 6 km/h
Maximálna dĺžka vláčika: 6 plošín
Polomer zákruty: 2,7 m
Polomer otáčania: 5,4 m

UNIKÁTNE VLASTNOSTI

BEZ EXTERNÉHO NAPÁJANIA

Systém V-Liner nevyužíva pneumatické, hydraulické ani elektrickým prúdom napájané zariadenia. Fungovanie systému sa opiera na 100% mechanických riešeniach.

Nízka poruchovosť – všetky riešenia sú plne mechanicke, vďaka tomu sa náš systém vyznačuje nízkou poruchovosťou
Jednoduchá údržba – jednoduché, mechanické riešenia umožňujú vykonávanie opráv v rámci výrobných závodov nami preškolenými zamestnancami.
Žiadne povinné prehliadky – naše výrobky nepodliehajú strojnej smernici, čo znamená, že nevytvárajú ďalšie náklady na povinné servisné úkony.
Vyššia bezpečnosť – na rozdiel od hydraulických riešení neexistuje riziko úniku oleja, čo by mohlo viesť k nebezpečnému kĺzaniu plošiny.
Výrazne nižšie prevádzkové náklady – nie je nutné prídavné napájanie, nízka poruchovosť, nie sú nutné prehliadky, sa podieľajú na veľmi nízkej cene používania systému. V-Liner to uosobienie wizji lean manufacturing – optymalizacji kosztowej działania zakładów produkcyjnych.

MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ 6 KM/H

Náš systém použitý v logistickom vláčiku sa môže pohybovať s maximálnou povolenou rýchlosťou 6 km/h.

Rýchlejšie dodávky – vďaka našim vozíkom a plošinám môžete bezpečne rýchlejšie prevážať materiál po výrobných halách.
Systém dvoch pevných kolies, dvoch točivých – vďaka nášmu plne mechanickému jazdnému systému je možné ľahké manévrovanie na prepravných dráhach.

NEZÁVISLOSŤ OD POUŽÍVANÝCH ŤAHAČOV

Systém nevyžaduje určený ťahač, čo necháva absolútnu voľnosť v jeho výbere. Plošiny spolupracujú napr. s ťahačmi takých značiek, ako sú: Still alebo Linde.

Adaptácia – nezávisle od toho, aké typy ťahačov sa používajú vo výrobnom závode, budú sa k nim hodiť naše plošiny a vozíky

Pružnosť – neexistujú obmedzenia v súvislosti s rozhodnutiami z oblasti nákupu ťahačov

AKTÍVNY A PASÍVNY TRAKČNÝ SYSTÉM

V závislosti na veľkosti plošiny sa používa jazdný systém s dvoma otočnými a dvoma pevnými kolesami alebo so štyrmi otočnými kolesami. Oba systémy zabezpečujú veľmi dobré trakčné vlastnosti – použitie aktívneho jazdného systému na väčšom V-Lineru umožňuje ľahké manévrovanie dokonca aj na úzkych dráhach.

Spoľahlivosť – obe riešenia sú plne mechanické a zaručujú nízku poruchovosť plošín.

Dobrá trakcia – plošiny sledujú dráhu jazdy vytýčenú vlakovým vozíkom, nedochádza k nadmerným šmykom v zákrutách

PATENT

Unikátnosť nášho systému potvrdzujú nielen vyššie uvedené vlastnosti, ale aj patentová ochrana.

Riešenia použité v rámci systému chráni patentový zákon.