ŘEŠENÍ SE SPECIÁLNÍM URČENÍM

Inženýrsko-konstruktérské zázemí nepochybně patří mezi jednu z nejsilnějších stránek naší firmy. Od úplného začátku existence naší společnosti dbáme na to, aby se neustále rozvíjelo naše projektové oddělení, což se jistě podílelo na úspěchu našich inovativních produktů. Aktuálně nad novými produktovými koncepcemi, úpravami stávajících a projekty prováděními na objednávku zákazníka pracuje tým zkušených konstruktérů podporovaný oddělením prototypů. Speciální řešení umožňují vytvořit produkt ideálně přizpůsobený potřebám zákazníka, který splňuje veškeré specifické požadavky daného výrobního závodu.

Našim zákazníkům můžeme nabídnout pomoc s optimalizací vnitřní logistiky pomocí přípravy unikátního projektu logistických vláčků přizpůsobených druhu výroby, specifikaci závodu a dalším očekáváním zákazníka. Speciální řešení budou mít vždy převahu nad standardními koncepcemi, protože zohlední nejen univerzální potřeby, ale i veškeré specifické požadavky zadavatele.

Výběr nejoptimálnějšího speciálního řešení ilustruje schéma níže. Úzká spolupráce projektového oddělení s prototypovým zajišťuje spokojenost zákazníka a přináší jistotu, že výrobek, který získá, plně splní jeho očekávání. Speciální řešení vždy vznikají za stálé účasti zákazníka na průběhu realizace projektu.

CYKLUS IMPLEMENTOVÁNÍ VÝROBKU