FILMY A ANIMACE
Intralogistika - Standardní nebo speciální systém
PREZENTACE SYSTÉMU E-LINER BĚHEM PRÁCE
PREZENTACE SYSTÉMU E-LINER BĚHEM PRÁCE

PŘEHLED FUNKCÍ SYSTÉMŮ V a C LINER
PŘEHLED FUNKCÍ SYSTÉMŮ V a C LINER

Naši nabídku netvoří jen standardní řešení - kromě univerzálních koncepcí jsme vždy připraveni na navržení a realizaci speciálního produktu, přizpůsobeného individuálním potřebám zákazníka z oblasti vnitřní logistiky. Naše zkušenosti s tvorbou intralogistických produktů a znalostí z oblasti lean manufacturing nám umožňují navržení a realizování těch nejefektivnějších systémů.
REALIZACE SPECIALIZOVANÝCH PROJEKTŮ
Stovky realizovaných projektů, postřehy zákazníků a také nasbíraná očekávání ohledně nároků kladených na plošiny, vozíky a točny používané ve výrobních závodech nám umožnily vytvořit tři řady standardních intralogistických systémů. V-Liner, H-Liner a E-Liner jsou unikátní koncepce, které splňují očekávání dokonce i těch nejnáročnějších zákazníků. Výjimečnost námi použitých mechanismů potvrzuje neustále rostoucí počet výrobních závodů, které používají naše produkty, obdržené reference a držené patenty.
ŠIROKÉ SPEKTRUM STANDARDNÍCH PRODUKTŮ
CO JE INTRALOGISTIKA?

Intralogistika neboli vnitřní logistika je soubor procesů týkajících se přemisťování materiálů na území výrobního závodu. Role vnitřní logistiky začíná ve vstupním skladu a končí v okamžiku vydání zboží ze skladu hotových výrobků do přepravy. V závislosti na stupni komplikovanosti výroby a její organizaci mohou být logistické procesy probíhající uvnitř závodu velmi jednoduché nebo také mohou vyžadovat speciální nástroje a zařízení pro zajištění odpovídajícího toku materiálů.

Můžeme si povšimnout, že v posledních letech máme co do činění se svého druhu novým pohledem na aspekty vnitřní logistiky, důvodem je čím dál větší zájem o koncepce štíhlé výroby. Nezávisle na druhu výroby představuje vnitřní logistika velmi důležitou součást procesu produkce a může ji učinit více nebo méně efektivní. V současnosti, v době čím dál častěji uplatňované výroby just-in-time, začíná být důležitost správného toku materiálů klíčovým prvkem pro efektivní realizaci úkolů.

Skutečnost nezbytnosti realizace dodávek komponentů, materiálů a polotovarů na jednotlivá výrobní pracoviště se skrývá za tím, že počet jízd, které musí každý den proběhnout mezi sklady a výrobní linkou, dosahuje značné výše. Řešením optimalizujícím dodávky materiálů jsou logistické vláčky – systémy určené pro intralogistiku, skládající se z tahače a soustavy plošin a přepravních vozíků. Místo toho, abychom několikrát urazili tu samou trasu při přepravě materiálů s pomocí paletového vozíku, který umožňuje přepravit jen jednu paletu, jich díky využití výše zmíněné přepravní koncepce může najednou převést několik.