RIEŠENIA SO ŠPECIÁLNYM URČENÍM

Inžiniersko-konštruktérske zázemie nepochybne patrí medzi jednu z najsilnejších stránok našej firmy. Od úplného začiatku existencie našej spoločnosti dbáme na to, aby sa neustále rozvíjalo naše projektové oddelenie, čo sa iste podieľalo na úspechu našich inovatívnych produktov. Aktuálne nad novými produktovými koncepciami, úpravami existujúcich a projektmi na objednávku zákazníka pracuje tím skúsených konštruktérov podporovaný oddelením prototypov. Špeciálne riešenia umožňujú vytvoriť produkt ideálne prispôsobený potrebám zákazníka, ktorý spĺňa všetky špecifické požiadavky daného výrobného závodu.

Našim zákazníkom môžeme ponúknuť pomoc s optimalizáciou vnútornej logistiky pomocou prípravy unikátneho projektu logistických vláčikov prispôsobených druhu výroby, špecifikácii závodu a ďalším očakávaním zákazníka. Špeciálne riešenia budú mať vždy prevahu nad štandardnými koncepciami, pretože zohľadnia nielen univerzálne potreby, ale aj všetky špecifické požiadavky zadávateľa.

Výber najoptimálnejšieho špeciálneho riešenia ilustruje schéma nižšie. Úzka spolupráca projektového oddelenia s prototypovým zabezpečuje spokojnosť zákazníka a prináša istotu, že výrobok, ktorý získa, splní jeho očakávania. Špeciálne riešenia vždy vznikajú za stálej účasti zákazníka na priebehu realizácie projektu.

CYKLUS IMPLEMENTOVANIA VÝROBKU