FILMY A ANIMÁCIE

Animácia predstavuje fungovanie systémov slúžiacich na prepravu materiálov vo vnútri výrobných závodov - C a V Liner. Systém rámov typu C a rámy typu V našej firmy majú unikátne mechanické riešenia, vďaka ktorým naše produkty nemajú konkurenciu.

Zavedenie prepravného systému E-Liner do výrobného závodu MAN Trucks Sp. z o.o. v Niepołomice.

Vizualizácia zachycujúca prehľad funkcií systému E-Liner - najzložitejšieho systému vnútornej logistiky ponúkaného našou firmou. Rámy typu E sú v našej koncepcii sadou inovatívnych riešení - ideálne spojenie ergonómie, funkčnosti a bezpečnosti.

Intralogistika systémy - C a V priebehu prevádzky