FILMY A ANIMÁCIE
Štandardný alebo špeciálny systém
PREZENTÁCIA SYSTÉMU E-LINER POČAS PRÁCE
PREZENTÁCIA SYSTÉMU E-LINER POČAS PRÁCE

PREHĽAD FUNKCIÍ SYSTÉMOV V a C LINER
PREHĽAD FUNKCIÍ SYSTÉMOV V a C LINER

Našu ponuku netvorí len štandardné riešenia - okrem univerzálnych koncepcií sme vždy pripravení na navrhnutie a realizáciu špeciálneho produktu, prispôsobeného individuálnym potrebám zákazníka z oblasti vnútornej logistiky. Naše skúsenosti s tvorbou intralogistických produktov a znalostí z oblasti lean manufacturing nám umožňujú navrhnutie a realizovanie tých najefektívnejších systémov.
REALIZÁCIA ŠPECIALIZOVANÝCH PROJEKTOV
Stovky realizovaných projektov, postrehy zákazníkov a tiež nazbierané očakávania ohľadom nárokov kladených na plošiny, vozíky a točne používané vo výrobných závodoch nám umožnili vytvoriť tri rady štandardných intralogistických systémov. V-Liner, H-Liner a E-Liner sú unikátne koncepcie, ktoré spĺňajú očakávania dokonca aj tých najnáročnejších zákazníkov. Výnimočnosť nami použitých mechanizmov potvrdzuje neustále rastúci počet výrobných závodov, ktoré používajú naše produkty, obdržané referencie a držané patenty.
ŠIROKÉ SPEKTRUM ŠTANDARDNÝCH PRODUKTOV
ČO JE TO INTRALOGISTIKA?

Intralogistika alebo vnútorná logistika je súbor procesov týkajúcich sa premiestňovania materiálov na území výrobného závodu.  Úloha vnútornej logistiky začína vo vstupnom skladu a končí v okamihu vydania tovaru zo skladu hotových výrobkov do prepravy.  V závislosti na stupni komplikovanosti výroby a jej organizácii môžu byť logistické procesy prebiehajúce vo vnútri závodu veľmi jednoduché alebo tiež môžu vyžadovať špeciálne nástroje a zariadenia pre zabezpečenie zodpovedajúceho materiálového toku.

Môžeme si všimnúť, že v posledných rokoch máme do činenia so svojho druhu novým pohľadom na aspekty vnútornej logistiky, dôvodom je čím ďalej väčší záujem o koncepcie štíhlej výroby. Nezávisle od druhu výroby predstavuje vnútorná logistika veľmi dôležitú súčasť procesu produkcie a môže ju urobiť viac alebo menej efektívnou.  V súčasnosti, v dobe čoraz častejšie uplatňovanej výroby just-in-time, začína byť dôležitosť správneho materiálového toku kľúčovým prvkom pre efektívnu realizáciu úloh.

Skutočnosť nevyhnutnosti realizácie dodávok komponentov, materiálov a polotovarov na jednotlivé výrobné pracoviská sa skrýva za tým, že počet jázd, ktoré musí každý deň prebehnúť medzi skladmi a výrobnou linkou, dosahuje značného počtu.  Riešením, ktoré ma optimalizovať dodávky materiálu, sú logistické vláčiky – systémy určené pre intralogistiku  skladajúce sa z ťahača a sústavy plošín a prepravných vozíkov.  Namiesto toho, aby sme niekoľkokrát absolvovali tú istú trasu pri preprave materiálu s pomocou paletového vozíka, ktorý umožňuje prepraviť len jednu paletu, ich vďaka využitiu vyššie zmienenej prepravnej koncepcie môžeme naraz previesť viac.