Systém vnitřního transportu EFS

EASY FLOW SYSTEM je jedinečné řešení pro přepravu těžkých nákladů bez nutnosti významné síly obsluhy vlaků. Systém je založen na posuvné dopravní plošině a dokovacích stanicích s různým počtem polí a funkcí. Plošina umožňuje přepravu kontejnerů standardních rozměrů: 1200 x 1000 nebo 1200 x 800 [mm], další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Rozměry: 2250 x 1160 x 1100 (d/š/v)
Podporované kontejnery: 1200×1000, 1200×800,
Nosnost plošiny: do 1000 kg
Nosnost celého vláčku: do 5320 kg
Přípustná rychlost: 10 km/h
Maximální délka vláčku: 4 plošin
Poloměr zatáčky: 3 m
Poloměr otáčení: 6 m

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI

PŘEPRAVA TĚŽKÝCH BALENÍ

Systém vnitřního transportu EFS umožňuje hladký transport obalů velkých objemů. Díky systému válečků na plošině a dokovacích stanicích je možné přesunout přepravované kontejnery o hmotnosti 450 kg, u kterých norma neumožňuje ruční přepravu.

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST 6 KM/H

Náš systém vnitřní přepravy použitý v logistickém vláčku se může pohybovat maximální přípustnou rychlostí 6 km/h.

Rychlejší dodávky – díky našim vozíkům a plošinám můžete bezpečně rychleji převážet materiál po výrobních halách.

Systém vnitřní přepravy EFS má dvě pevná a dvě točivá kola. Plně mechanický jízdní systém je nejen prakticky bezporuchový, ale také umožňuje snadnější manévrování na přepravních drahách.

NEZÁVISLOST NA POUŽÍVANÉM TAHAČI

K systému vnitřní přepravy EFS není přiřazen žádný speciální tahač, což umožňuje naprostou svobodu při jeho výběru. Plošiny spolupracují např. s tahači takových značek, jako jsou: Still nebo Linde.

Adaptace – nezávisle na tom, jaké typy tahačů se používají ve výrobním závodě, budou se k nim hodit naše plošiny i vozíky

Pružnost – neexistují omezení v oblasti činěných rozhodnutí z oblasti nákupu tahačů

AKTIVNÍ TRAKČNÍ SYSTÉM

Plošiny EFS mají unikátní jízdní systém, který se skládá ze čtyř točivých, navzájem spolupracujících kol. Propracované řešení umožňuje pohyb plošin po trase vytyčované tahačem. Úhlový pohyb tažné oje vyvolává paralelní pohyb všech soukolí plošiny. Vyvinuté řešení je navíc plně mechanické a spolehlivé.

Ideální trakce – plošina je ovládána tažnou ojí, díky tomu udržuje dráhu jízdy vlaku.

Spolehlivost – řešení je plně mechanické a, což s tím souvisí, vykazuje velice nízkou poruchovost

JEDNA PLOŠINA – BEZ VOZÍKŮ

Systém vnitřního transportu EFS má jednu plošinu, která přepravuje kontejnery bez použití vozíků a umožňuje jejich přesun do jednotlivých výrobních úseků. Tato skutečnost se projevuje tím, že není zapotřebí kupovat velké množství nákladních vozíků a významně usnadňuje tok materiálu.