DOPRAVNÍ SYSTÉM AIO

Je ideální řešení pro standartní logistiku bez vnitřních specifických požadavků. Zjednodušená konstrukce maximalizuje prakticky bezchybnou a nízkonákladovou obsluhu. Plošiny mají systém s dvojitým hákem a dokování vozíků probíhá prostřednictvím patentovaného systému interakcí vozíku a setrvačné plošiny. Jeden typ plošiny umožňuje přepravu čtyř vozíků pro kontejnery standardní velikosti: 1200 x 1000, 1200 x 800, 1000 x 600, 800 x 600 [mm].

VLASTNOSTI SYSTÉMU AIO

Rozměry: 2505 x 1240 x 250 (d/š/v)
Podporované kontejnery: 1200×1000, 1200×800, 1000×600, 800×600
Nosnost plošiny: do 500 kg
Nosnost celého vláčku: do 3000 kg
Přípustná rychlost: 10 km/h
Maximální délka vláčku: 6 plošin
Poloměr zatáčky: 2,5 m
Poloměr otáčení: 5 m

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI

BEZ EXTERNÍHO ZDROJE NAPÁJENÍ

Systém vnitřní přepravy AIO nevyužívá pneumatická, hydraulická ani elektrickým proudem napájená zařízení. Fungování systémů se opírá na 100% mechanických řešeních.

Nízká poruchovost – všechna řešení jsou plně mechanická, díky tomu je náš systém vnitřní přepravy C-Liner vysoce spolehlivý
Snadná údržba – jednoduchá, mechanická řešení umožňují provádění oprav v rámci výrobních závodů námi proškolenými zaměstnanci.
Žádné povinné prohlídky – naše výrobky nepodléhají strojní směrnici, což znamená, že nevytvářejí další náklady na povinné servisní úkony.
Vyšší bezpečnost – na rozdíl od hydraulických řešení neexistuje riziko úniku oleje, což by mohlo vést k nebezpečnému klouzání plošiny.
Výrazně nižší provozní náklady – není nutné přídavné napájení, nízká poruchovost, nejsou nutné prohlídky, se podílejí na velmi nízké ceně používání systému. E-Liner je zosobnění vize lean manufacturing – optimalizace nákladů na činnost výrobních závodů.

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST 6 KM/H

Náš systém vnitřní přepravy použitý v logistickém vláčku se může pohybovat maximální přípustnou rychlostí 6 km/h.

Rychlejší dodávky – díky našim vozíkům a plošinám můžete bezpečně rychleji převážet materiál po výrobních halách.

Systém vnitřní přepravy AIO má dvě pevná a dvě točivá kola. Plně mechanický jízdní systém je nejen prakticky bezporuchový, ale také umožňuje snadnější manévrování na přepravních drahách.

EZÁVISLOST NA POUŽÍVANÉM TAHAČI

K systému vnitřní přepravy C-Liner není přiřazen žádný speciální tahač, což umožňuje naprostou svobodu při jeho výběru. Plošiny spolupracují např. s tahači takových značek, jako jsou: Still nebo Linde.

Adaptace – nezávisle na tom, jaké typy tahačů se používají ve výrobním závodě, budou se k nim hodit naše plošiny i vozíky

Pružnost – neexistují omezení v oblasti činěných rozhodnutí z oblasti nákupu tahačů

PASIVNÍ KOSOČTVEREČNÍ TRAKČNÍ SYSTÉM

Tento typ systému se skládá ze dvou pevných a dvou otočných koleček. To zabraňuje nadměrnému smyku
při otáčení.a umožňuje otáčení na místě.

JEDNA PLOŠINA PRO VŠECHNY POTŘEBY
Dopravní plošina AIO umožňuje přepravu vašich nákladních automobilů ve čtyřech různých velikostech, což umožňuje přepravu kontejnerů o následujících rozměrech: 1200 x 1000, 1200 x 800, 1000 x 600 a 800 x 600 [mm].

MALÝ PRŮMĚR OTÁČENÍ

Díky kosočtvercovému trakčnímu systému a rozměrům systému AIO je vlak z nich složený velmi citlivý a umožňuje otáčení s velmi malým poloměrem. To je velmi důležité, když jsou dopravní cesty úzké a neexistuje způsob, jak je rozšířit.