FUNKCIE E-LINER

Každý detail, aj ten najmenší ,v našom systéme E-Liner bol presne vyvinutý tak, aby zaisťoval maximálnu ergonomickosť, funkčnosť a bezpečnosť práce. Naše dlhoročné skúsenosti, pozorovanie potrieb zákazníkov a neustále zdokonaľovanie našich riešení sa zúročilo v tvorbe najviac sa približujúceho ideálu  univerzálneho systému prepravy pre vnútornú logistiku – E-Liner.

PREHĽAD FUNKCIÍ E-LINER

KOMPATIBILITA S RÔZNYMI VOZÍKMI

Plošina E-Liner spolupracuje s mnohými rôznymi typmi jednoduchých a dvojitých vozíkov vo veľkostiach od 800 × 600 mm do až 1700 × 1200 mm. To zaručuje veľmi široké možnosti v oblasti prevážaných nákladov.

PRESNÝ TRAKČNÝ SYSTÉM

Spojené plošiny sa pohybujú pozdĺž trasy určenej ťahačom. Je to spôsobené tzv. „princípom núteného otočenia.“ To znamená, že uhlový posun ťažného oja pôsobuje súčasný pohyb všetkých súkolí vo vlaku. Takéto riešenie výrazne uľahčuje manipulovanie s vlakom a umožňuje skrátenie jeho jazdnej trasy, čím šetrí náš cenný čas.

SYMETRICKÁ KONŠTRUKCIA

Plošiny možno nastaviť vo vlaku v orientácii ako levo- tak pravostrannéj. To umožňuje obojstrannú vykládku a nakládku plošiny a podporuje výrobnú linku na oboch stranách dráhy.

JEDNODUCHÝ VJAZD

Vďaka použitiu inerciálneho mechanizmu nakladania naloženie vozíka na plošinu vyžaduje menšiu silu než samotné uvedenie vozíka do pohybu (pozri graf nižšie). Okrem toho plošina je vybavená skosenými nájazdmi  ktoré uľahčujú vjazd vozíka Sklony  obmedzujú mierne odchýlky od správnej dráhy pri vjazde vozíka na plošinu

POHODLNÝ A BEZPEČNÝ ODJAZD

Odpojenie  vozíka od plošiny sa vykonáva stlačením nohou bezpečnostného pedálu, čo je pohodlnejšie riešenie než štandardné závory. Nainštalovaný na plošinách nárazník, v spolupráci s mechanizmom ovládacieho kolesa vozidla, automaticky vytláčajú náklad, čo výrazne uľahčuje prácu.

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Po vjazde na plošinu je vozík automaticky zablokovaný, čo signalizuje zmena farby poplašného ukazovatele z červenej na zelenú. K uvoľneniu vozíka dochádza výhradne po predchádzajúcom stlačeniu bezpečnostnej páky. Tento mechanizmus zabraňuje samovoľnému uvoľneniu vozíkov počas jazdy.

RÔZNE VOZÍKY PRISPÔSOBENÉ RÔZNYM POTREBÁM

Ponúkame vozíky na prepravu nákladov, ktoré sú umiestnené tak na paletách, ako aj v kontajneroch (KLT). Novinkou v systéme sú vozíky so sklopným rámom, ktoré vďaka možnosti naklonenia rámu s kontajnerom zvyšujú ergonómiu práce. Na objednávku vyrábame aj špeciálne vozíky prispôsobené individuálnym potrebám zákazníka.

Pružný priestor

Špeciálne zásuvky umožňujú montáž rozpier (preprava na vyvýšeniu), obmedzovačov alebo nadstavieb v podobe prietokových regálov.

Sklopný rám

Dvojstupňový systém umožňuje sklopenie rámu o 10 alebo o 20 stupňov.

Výroba na špeciálnu objednávku

Vozíky na prepravu kontajnerov s neštandardnými tvarmi a veľkosťami.