KALKULATOR INTRALOGISTYCZNY

Wprowadzenie pociągów logistycznych jako systemu transportu wewnętrznego w zakładzie produkcyjnym zapewnia szereg korzyści. Pierwszą z nich jest wzrost poziomu bezpieczeństwa dostaw – podczas transportu wykonywanego przy użycia wózka widłowego pole widzenia operatora jest bardzo ograniczone. Operator pociągu logistycznego posiada pełną widoczność zarówno z przodu jak i po bokach ciągnika co pozwala na obserwację i reagowanie na wszystkie potencjalne kolizje z odpowiednim wyprzedzeniem. Kolejnym z aspektów jest optymalizacja łańcucha dostaw dzięki możliwości transportu kilku palet lub pojemników na raz. Fakt ten pozwala na rozwożenie materiałów w cyklu zwanym także pętlą mleczarza (ang. milk-run) – dostarczanie pełnych pojemników na stanowiska produkcyjne oraz zabieraniem pustych z powrotem do magazynu. W przypadku punktów produkcyjnych znacząco odległych od magazynu zarówno czas i droga dostaw materiałów może ulec nawet kilkokrotnemu skróceniu!

Poniższy kalkulator optymalizacji logistycznej pozwala wykonać symulację jakie oszczędności możliwe są do osiągnięcia dzięki zastąpieniu wózków widłowych pociągami logistycznymi wyposażonymi w system transportowy E-Liner. Wyniki nie stanowią pełnego porównania i nie uwzględniają dodatkowych aspektów takich jak różnica w koszcie zakupu pociągu i wózka widłowego, czas potrzebny na załadunek i rozładunek czy też zużycie energii elektrycznej potrzebnej do obsługi.

Powyższy kalkulator optymalizacji logistycznej pozwala wykonać symulację jakie oszczędności możliwe są do osiągnięcia dzięki zastąpieniu wózków widłowych pociągami logistycznymi wyposażonymi w system transportowy E-Liner. Wyniki nie stanowią pełnego porównania i nie uwzględniają dodatkowych aspektów takich jak różnica w koszcie zakupu pociągu i wózka widłowego, czas potrzebny na załadunek i rozładunek czy też zużycie energii elektrycznej potrzebnej do obsługi.

Poleć znajomym powyższy kalkulator intralogistyczny i pozwól im sprawdzić jak wprowadzenie pociągów logistycznych może wpłynąć na optymalizację logistyki wewnętrznej!