FILMY I ANIMACJE
INTRALOGISTYKA - SYSTEM STANDARDOWY CZY DEDYKOWANY?
SYSTEM TRANSPORTOWY E-LINER
SYSTEM TRANSPORTOWY E-LINER

SYSTEMY TRANSPORTOWE V i C LINER
SYSTEMY TRANSPORTOWE V i C LINER

Oferta firmy WAMECH to nie tylko standardowe rozwiązania - oprócz opracowanych produktów typowych dla na życzenie klienta możliwe jest zaprojektowanie i wykonanie produktu dostosowanego do potrzeb w zakresie logistyki wewnętrznej danego zakładu produkcyjnego. Posiadane doświadczenie w tworzeniu produktów dla logistyki wewnętrznej zakładów produkcyjnych oraz wiedza z zakresu lean manufacturing oraz lean production pozwala na zaproponowanie i wykonanie najbardziej efektywnych systemów.
REALIZACJA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH
Tysiące zrealizowanych projektów, spostrzeżenia klientów a także zebrane oczekiwania co do wymagań stawianych platformom transportu wewnętrznego, wózkom transportowym czy też obrotnicom lub stacjom dokującym stosowanym w zakładach produkcyjnych pozwoliły nam stworzyć cztery linie standardowych systemów intralogistycznych, zgodnych z zasadami lean production. V-Liner, C-Liner oraz E-Liner, Taxi-Liner, EFS oraz AIO to unikalne koncepcje, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wyjątkowość zastosowanych przez nas mechanizmów potwierdza stale rosnąca liczba zakładów produkcyjnych korzystających z naszych produktów, otrzymane referencje a także posiadane patenty.
SZEROKA GAMA PRODUKTÓW STANDARDOWYCH
CZYM JEST INTRALOGISTYKA?

Intralogistyka czyli inaczej logistyka wewnętrzna to komplet procesów dotyczących przemieszczania materiałów na terenie zakładu produkcyjnego. Rola logistyki wewnętrznej rozpoczyna się na magazynie wejścia a kończy się w momencie wydania towaru z magazynu wyrobów gotowych do dostawy. W zależności od stopnia skomplikowania produkcji i jej zorganizowania procesy logistyczne odbywające się wewnątrz zakładu mogą być bardzo proste lub też wymagać specjalistycznych narzędzi i urządzeń w celu zapewnienia odpowiedniego przepływu materiałów.

Można zauważyć, że w ostatnich latach mamy do czynienia z pewnego rodzaju nowym spojrzeniem na aspekty logistyki wewnętrznej a powodem tego jest coraz większe zainteresowanie koncepcjami lean manufacturing. Logistyka wewnętrzna niezależnie od rodzaju produkcji stanowi bardzo ważny element składowy procesu wytwarzania i może uczynić go bardziej lub mniej efektywnym. Aktualnie w dobie coraz częściej stosowanej produkcji just-in-time oraz just-in-sequence ważność sprawnego przepływu materiałów staje się elementem kluczowym dla skutecznej realizacji zadań.

Fakt konieczności realizacji dostaw komponentów, materiałów i półproduktów  na poszczególne stanowiska produkcyjne ilość powoduje, że ilość przejazdów, które muszą odbyć się pomiędzy magazynami i linia produkcyjną każdego dnia jest bardzo znacząca. Rozwiązaniem optymalizującym dostawy materiału są pociągi transportowe – systemy dedykowane intralogistyce oraz zasadom lean production składające się z ciągnika oraz zespołów platform i wózków transportowych. Zamiast pokonywać kilkanaście razy tą samą trasę transportując materiał przy użyciu wózka widłowego, który pozwala na przewiezienie jednej palety możemy na raz przewieźć ich kilka dzięki użyciu w/w koncepcji transportowej. Pociąg transportowy dowozi na miejsce produkcji pełne pojemniki a w zamian zabiera na magazyn już opróżnione – dzięki temu możliwa jest dodatkowa redukcja pustych przebiegów i ograniczenie ilości koniecznych do wykonania przejazdów do minimum.

Z punktu widzenia istotności i wpływu na całkowity koszt produkcji intralogistyka może mieć kluczowe znaczenie dla efektywnego procesu produkcyjnego, dlatego też tak ważne jest, aby zakłady produkcyjne poświęcały szczególną uwagę jej funkcjonowaniu.

Intralogistyka - poznaj nasze systemy!