FUNKCJONALNOŚCI V-LINER

Projektując system V-Liner firma Wamech za główny cel nowego rozwiązania postawiła sobie możliwość obustronnego załadunku i rozładunku pojemników, bez konieczności przepinania platform. Efektem pracy koncepcyjnej było stworzenie systemu w oparcie o tak zwane ramy typ A. V-Liner to system transportu wewnętrznego oferujący wyjątkową ergonomię pracy połączoną z bezpieczeństwem użytkowania. Używania systemu transportu logistyki wewnętrznej V-Liner daje możliwość obustronnego załadunku/rozładunku co może być kluczowe z punktu widzenia organizacji przewozu materiałów w zakładzie produkcyjnym i potencjalnych oszczędności wynikających ze skrócenia czasu i obsługi dostaw.

PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

zestawienie v-liner
WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI WÓZKAMI

Platformy V-Liner współpracują z szeregiem różnych typów wózków dając nie tylko elastyczność w zakresie obustronnego rozładunku ale także rodzjau i gabarytów transportowanych pojemników. Z systemem transportu produkcyjnego V-Liner współpracują między innymi wózki typu: lekkiego, KLT, GLT oraz uchylne a także rozwiązania dedykowane tworzone pod klienta.

OBUSTRONNY ZAŁADUNEK/ROZŁADUNEK

Konstrukcja platform w formie ramy typu A umożliwia obustronny załadunek i rozładunek platform, a co za tym idzie obsługę linii produkcyjnej po obu stronach drogi pociągu logistycznego. Może być to kluczowe z punktu widzenia koncepcji lean production, ze względu na fakt znaczącego obniżenia marnotrawstwa w postaci czasu i pustych przebiegów.

WYGODNY I BEZPIECZNY WYJAZD

Wypięcie wózka z platformy odbywa się przez wciśnięcie nogą pedału bezpieczeństwa lub poprzez pociągnięcie za dźwignię – co stanowi znacznie wygodniejsze rozwiązanie niż standardowo stosowane szlabany. Dowolność w wyborze metody zwalniania wózka pozwala na dopasowanie bardziej ergonomicznego sposobu rozładunku i dzięki temu dodatkowo podnosi komfort użytkowania.

PROSTY WJAZD

System załadunku został zaprojektowany w oparciu o wykorzystanie mechanizmu bezwładnościowego co powoduje, że umieszczenie wózka w platformie wymaga mniej siły niż ruszenie wózka. Specjalne skosy najazdowe znajdujące się po obu stronach listew rolkowych, ich zadaniem jest niwelowanie niewielkich odchyłów od prawidłowego toru najazdu wózka – dzięki temu operator nie musi z idealną precyzją starać się umieścić wózek w platformie.

V_liner prosty wjazd
SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY

Wjazd wózka na platform i jego przemieszczenie do miejsca dokowania powoduje jego automatyczne zablokowanie, co sygnalizowane jest przez zmianę koloru znacznika alarmującego z czerwonego na zielony. Zwolnienie wózka następuje wyłącznie po wcześniejszym pociągnięciu za dźwignię bezpieczeństwa.
Mechanizm ten zapobiega samoczynnemu wyczepianiu się wózków w trakcie jazdy.

SYGNALIZATOR ZABEZPIECZENIA WÓZKA

Jako opcjonalne wyposażenie systemu V-Liner zaprojektowany został system zapobiegający możliwości uruchomienia/jazdy pociągu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia wózka lub jego wysunięcia na skutek awarii. Sygnalizatory świetlne przedstawiają aktualny status załadunku i sprawiają, że pociąg logistyczny jest jeszcze lepiej widoczny.

SYSTEM AKTYWNEJ TRAKCJI

W celu zapewnienia jeszcze lepszych parametrów jezdnych dużą platformę V-Liner wyposażyliśmy w aktywny system trakcji w postaci czterech kół sterowanych przez ruch kątowy dyszla. Rozwiązanie to zostało wprowadzone jako standard dla dużej ramy typu V.

RÓŻNE WÓZKI DOSTOSOWANE DO RÓŻNYCH POTRZEB

Oferujemy wózki do transportu ładunków znajdujących się na paletach oraz w pojemnikach (KLT). Nowością w systemie są wózki z ramą uchylną, które dzięki możliwości przechylenia pod kątem ramy z pojemnikiem, zwiększają ergonomię pracy. Na zamówienie produkujemy też wózki specjalne, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.