SYSTEMY ŚLEDZENIA, KONTROLI I RAPORTOWANIA

System lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS – Real-time locating system) zapewnia znajomość dokładnej pozycji pociągów logistycznych i operatorów w danym momencie czasu, ale także w razie potrzeby dowolnej platformy lub nawet wózka. Na podstawie wcześniej zebranych danych, RTLS pozwala analizować ruch i umożliwia identyfikację i eliminację wąskich gardeł przepływu pracy, oszczędzając czas i pieniądze. Funkcje nawigacji i śledzenia umożliwiają stały nadzór wszystkich monitorowanych obiektów. Proces logistyczny staje się szybszy i bardziej płynny – dzięki optymalizacji dokonanej w oparciu o wcześniej zebrane dane. Do ich zbierania i przekazywania w czasie rzeczywistym można wykorzystać kilka różnych technologii – opartych o emisję i odbiór fal radiowych, podczerwieni lub ultradźwięków. Dobór zależy od wymagań stawianych tego typu sieci i możliwości jej implementacji na terenie danego zakładu produkcyjnego. Dostawcą rozwiązania jest nasz partner – firma LUCA Logistic Solutions https://www.luca.eu.

KLUCZOWE KORZYŚCI Z WPROWADZENIA SYSTEMU RTLS

ZBIERANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH

Pełny nadzór nad procesami logistycznymi w magazynie i liniach produkcyjnych zarówno
w czasie rzeczywistym jak i z dostępem do danych historycznych.

KONTROLA DOSTĘPU WEDŁUG UPRAWNIEŃ

Śledzenie lokalizacji
i wykrywanie wejścia za
pomocą stref dostępu

POPRAWA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

Optymalizacja procesu
logistycznego, na podstawie
zebranych statystyk i ich
analizy

WZROST POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA

Zapobieganie potencjalnym wypadkom
i kontrola przestrzegania zasad ruchu
na terenie zakładu produkcyjnego.

ŚLEDZENIE, ZBIERANIE I PRZESYŁANIE DANYCH

Pozwala na pełną kontrolę nad przebiegiem procesu logistycznego – dane są zbierane
i agregowane w czasie rzeczywistym co pozwala na szybkie wyciąganie wniosków
i wprowadzanie ewentualnych usprawnień a co za tym idzie optymalizację kosztów.

KONTROLA DOSTĘPU DO STREF

Dzięki RTLS możliwe jest monitorowanie poszczególnych stref – magazynu, wózków lub pracowników
za pomocą tagów. Strefy te nie są fizycznie widoczne, ale jeśli dana osoba wejdzie do nich, program
automatycznie rozpoczyna rejestrację i śledzi ruchy. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa i
zmniejszenie ryzyka wypadków dzięki dokładnej prognozie ewentualnych kolizji zasobów w czasie
rzeczywistym.

KONTROLA PRĘDKOŚCI I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

Bezpieczeństwo stanowi jeden z priorytetów funkcjonowania zakładu produkcyjnego.
System RTLS może zostać wykorzystany do kontroli i sterowania prędkości wózków w celu
zwiększenia bezpieczeństwa. Program ocenia na przykład, że wózek pociągowy porusza się zbyt szybko
w kontrolowanej strefie i automatycznie go spowalnia. Może również przewidywać kolizje i zapobiegać
im poprzez zatrzymanie wózka jeszcze przed wystąpieniem potencjalnie groźnego zdarzenia.

NAWIGACJA I INTELIGENTNE WSPOMAGANIE DECYZJI

System RTLS może pomóc w automatycznej identyfikacji i śledzeniu lokalizacji konkretnego pracownika/wózka i wysyła odpowiednie zadanie bezpośrednio do niego – np. informacje dotyczące załadunku lub rozładunku na konkretnej sekcji produkcyjnej. Co więcej, operatorzy są informowaniu na bieżąco o zużyciu komponentów na poszczególnych sekcjach. Również w przypadku wystąpienia zatoru na danej ścieżce wózek pociągowy może zostać automatycznie skierowany na inną trasę w celu skrócenia czasu dostawy.