SYSTEMY KOMISJONOWANIA I KOMPLETACJI

Bardzo szybki wzrost różnorodności produkcji, liczba różnych komponentów i znacząca rotacja asortymentu części powodują, że proces pobierania i przygotowania zestawów elementów do przekazania na poszczególne stanowiska produkcyjne stanowi obecnie jedno z większych wyzwań logistyki wewnętrznej. Czasochłonność tego procesu oraz potencjalna możliwość popełnienia błędów sprawia, że wprowadzenie systemów wspierających jego szybkość, precyzję i ergonomię pozwala na znaczącą redukcję kosztów związanych z komisjonowaniem.

SYSTEMY KOMISJONOWANIA I KOMPLETACJI - RODZAJE

Pick-by-Light / Put-to-Light

PRZEBIEG PROCEDURY KOMISJONOWANIA

Wskazanie materiałów do pobrania odbywa się poprzez ruchome źródło światła, które oświetla gniazdo magazynowe. Informacje dotyczące ilości i charakterystyki artykułów (nazwa lub kolor) mogą być przekazywane przez centralne wyświetlacze. Prawidłowy pobór części jest potwierdzony i korygowany przy pomocy świateł sygnalizacyjnych i przycisków potwierdzających.

Cały proces wyświetlany jest na wyświetlaczach przedziałowych ASi-5 i modułach wyświetlacza ASi-5 eTag.

Główne zalety systemu Pick-by-Light / Put-to-Light:

• Łatwa konfiguracja i szerokie spektrum zastosowania
• Zwiększenie wydajności i oszczędność poprzez wyeliminowanie papierowych dokumentów w procesie komisjonowania.
• Eliminacja pomyłek zgodnie z zasadą zapobiegania błędom poka-yoke.
• Niewielkie czasy przestojów dzięki zastosowaniu niskoobsługowej technologii.
• Niskie koszty inwestycyjne i prosta instalacja.
• Szybka amortyzacja.
• Niskie koszty utrzymania.
• Prosta i łatwa obsługa systemu.
• Możliwość integracji z systemami intralogistycznymi WAMECH

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI

Dzięki zastosowaniu systemu Pick-by-Light / Put-to-Light możliwa jest szybka i bezbłędna kompletacja niezbędnych do dostarczenia na poszczególne stanowiska produkcyjne części. Szybsze dostawy – dzięki optymalizacji procesu kompletacji możliwe jest szybsze przygotowanie kolejnych zestawów części. Wzrost ergonomii pracy – eliminacja konieczności wyszukiwania poszczególnych części i ich weryfikacji z wydrukowaną listą pozwala na intuicyjne i bezbłędne komisjonowanie towarów

IntelliCart 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Inteligentny wózek do kompletacji IntelliCart wykorzystuje technologię sygnalizacyjną w celu zwiększenia wydajności w kompletacji równoległej wielu zamówień. Jest wyposażony we własne oprogramowanie sterujące stanowiące interfejs do systemów peryferyjnych i systemów ERP. Wszystkie urządzenia wyświetlające są częścią wózka, dzięki czemu nie jest wymagane montowanie żadnych dodatkowych elementów.

OPIS SYSTEMU

Dzięki wózkom IntelliCart pracownik może kompletować wiele zamówień równocześnie. Są używane w złożonych wdrożeniach wymagających dużej przepustowości i posiadających szereg podprocesów. Zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej efektywności komisjonowania przy 600 kompletacjach na pracownika i godzinę. Oprogramowanie może zarządzać równolegle 40 różnymi zamówieniami.

Każde polecenie w procesie komisjonowania jest wyświetlane na pasku LED i wyświetlaczu MiniMaster. Czujnik monitoruje prawidłowe pobranie produktu. Kolejne miejsce pobrania nie jest wyświetlane w przypadku pomyłki. Dopiero poprawa błędu umożliwia kontynuacje procesu. Oprócz czujników monitorujących, mogą być również użyte kody kreskowy lub przyciski potwierdzające. Potwierdzenie ostatniego poboru danego produktu aktywuje informacje o kolejnym miejscu magazynowym, do którego ma się udać pracownik.

Główne zalety wózków IntelliCart:
• Poprawa jakości i szybkości kompletacji lub sortowania
• Umożliwienie kompletacji wielu zamówień równocześnie
• Optymalne wykorzystanie urządzeń
• Odporność na pomyłki dzięki zastosowaniu procesu w oparciu o zasadę Poka-yoke
• Elastyczna i szybka zmiana lokalizacji wyświetlaczy w zależności od potrzeb
• Możliwość integracji z systemami intralogistycznymi WAMECH i AGV’ami Redge

IntelliPick

OPIS SYSTEMU

Modułowe oprogramowanie sterujące IntelliPick stanowi podstawę wydajnych procesów kompletacji i komisjonowania. Z jego pomocą można opracować najefektywniejszą i najwydajniejszą koncepcję procesu. Działa jako interfejs do zarządzania magazynem lub systemem ERP. Odbiera i przetwarza dane zamówień w czasie rzeczywistym. Kontroluje wszystkie operacje systemu pick-by-light i mapuje proces kompletacji. Obejmuje to rejestrację operatora, każdy proces kompletacji oraz funkcje specjalne, jak czynności magazynowe czy korekty. Dzięki jego modułowej strukturze oprogramowania można połączyć go z różnymi interfejsami danych. System jest konfigurowany na wyświetlaczu dotykowym MiniMaster.

Główne zalety systemu IntelliPick:

• Znacząca poprawa ergonomii i szybkości kompletacji lub sortowania
• Pełna synchronizacja danych w czasie rzeczywistym
• Krótki czas wdrożenia
• Kompatybilność z innymi systemami pickingowymi
• Niski poziom inwestycji
• Możliwość integracji z systemami intralogistycznymi WAMECH i AGV’ami Redge