SYSTEMY KOMISJONOWANIA I KOMPLETACJI

Bardzo szybki wzrost różnorodności produkcji, liczba różnych komponentów i znacząca rotacja asortymentu części powodują, że proces pobierania i przygotowania zestawów elementów do przekazania na poszczególne stanowiska produkcyjne stanowi obecnie jedno z większych wyzwań logistyki wewnętrznej. Czasochłonność tego procesu oraz potencjalna możliwość popełnienia błędów sprawia, że wprowadzenie systemów wspierających jego szybkość, precyzję i ergonomię pozwala na znaczącą redukcję kosztów związanych z komisjonowaniem.

SYSTEMY KOMISJONOWANIA I KOMPLETACJI - RODZAJE

PRZEBIEG PROCEDURY KOMISJONOWANIA

Wskazanie materiałów do pobrania odbywa się poprzez ruchome źródło światła, które oświetla gniazdo magazynowe. Informacje dotyczące ilości i charakterystyki artykułów (nazwa lub kolor) mogą być przekazywane przez słuchawki lub centralne wyświetlacze. Prawidłowy pobór części może być potwierdzony lub korygowany przy pomocy kilku różnych metod:

– Pick-Radar® (wirtualna rama rejestrująca i oceniająca prawidłowość odkładanych materiałów w czasie rzeczywistym)
– Pick-Remote-Key (przyciski radiowe)
– Pick-by-Voice (kwitowanie w postaci komend i potwierdzeń głosowych)

Główne zalety systemu Pick-by-Point:
• Łatwa konfiguracja i szerokie spektrum zastosowania
• Zwiększenie wydajności i oszczędność poprzez wyeliminowanie papierowych dokumentów w procesie komisjonowania.
• Niewielkie czasy przestojów dzięki zastosowaniu niskoobsługowej technologii.
• Niskie koszty inwestycyjne i prosta instalacja.
• Szybka amortyzacja.
• Niskie koszty utrzymania.
• Prosta i łatwa obsługa systemu.
• Możliwość integracji z systemami intralogistycznymi WAMECH

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI

Dzięki zastosowaniu systemu Pick-by-Point możliwa jest szybka i bezbłędna kompletacja niezbędnych do dostarczenia na poszczególne stanowiska produkcyjne części. Szybsze dostawy – dzięki optymalizacji procesu kompletacji możliwe jest szybsze przygotowanie kolejnych zestawów części. Wzrost ergonomii pracy – eliminacja konieczności wyszukiwania poszczególnych części i ich weryfikacji z wydrukowaną listą pozwala na intuicyjne i bezbłędne komisjonowanie towarów

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

W wielu firmach do kompletacji stosowana jest metoda oparta na drukowanych listach kompletacyjnych. Innowacja Pick-by-Frame® umożliwia płynne wdrożenie wydajnej technologii elektronicznej równolegle do komisjonowania metodą tradycyjną. Każda rama umożliwia podłączenie wielu specjalistycznych urządzeń, takich jak: skaner kodów kreskowych,drukarka etykiet, RFID, waga i innych. Jedno ładowanie baterii pozwala ramie na pracę do kilkudziesięciu godzin. Czas ładowania baterii jest redukowany do minimum poprzez mechanizmy sterujące optymalnym procesem ładowania baterii.

OPIS SYSTEMU

Metoda umożliwia szybkie i bezbłędne pobranie produktu jednocześnie dla wielu zamówień. System komputerowy optymalizuje dobór zleceń i ścieżkę komisjonowania.
Proces komisjonowania aktywowany jest po zeskanowaniu numeru zlecenia lub za pomocą klawisza START na panelu centralnym. Na wyświetlaczu pojawia się informacja z numerem pierwszego miejsca magazynowego, do którego ma udać się pracownik. Po potwierdzeniu właściwego miejsca, za pomocą klawisza kwitującego albo po zeskanowaniu kodu produktu lub kodu miejsca magazynowego, na wyświetlaczu centralnym pojawia się skumulowana liczba produktów, a na wyświetlaczach umieszczonych przy gniazdach wyświetlane są informacje o ilości sztuk do pobrania. Odłożenie produktu do właściwego gniazda potwierdzane jest przyciskiem kwitującym umieszczonym przy gnieździe. Skwitowanie ostatniego poboru danego produktu aktywuje informacje o kolejnym miejscu magazynowym, do którego ma się udać pracownik. Komisjonowanie z kolejnych miejsc magazynowych odbywa się analogicznie. Po zakończeniu procesu rama odłączana jest od wózka przez zwolnienie zaczepu i natychmiast może zostać użyta do komisjonowania kolejnego wózka.

Główne zalety systemu Pick-by-Frame®:
• Poprawa jakości i szybkości kompletacji lub sortowania
• Prosta konwersja tradycyjnej metody opartej o wydruki na bez papierową metodę
opartą o elektroniczną obróbkę danych
• Tania integracja nowych technologii ze standardowymi metodami kompletacji
• Optymalne wykorzystanie urządzeń
• Niski poziom inwestycji
• Elastyczna i szybka zmiana lokalizacji wyświetlaczy w zależności od potrzeb
• Możliwość integracji z systemami intralogistycznymi WAMECH

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Pick-by-Watch to wsparcie procesów sekwencyjnych oraz kompletacji za pośrednictwem smartwatchów, smartphonów oraz tabletów, zapewniające szybką i sprawną obsługę całego procesu.

OPIS SYSTEMU

Dzięki dodatkowemu modułowi Multi-Order-Picking efektywność wzrasta o 35% Pick-by-Watch umożliwia kompletację z “wolnymi rękami” zapewniając wysoki komfort przy jednoczesnej poprawie jakości dzięki Pick-by-Picture®. Dostosowany do potrzeb Klienta interfejs pozwala na uzyskanie wysokiej produktywności bez długiego wdrażania. Dane są synchronizowane z serwerem w czasie rzeczywistym, który ma możliwość komunikacji online z systemem nadrzędnym. System Pick-by-Watch można dowolnie łączyć z innymi systemami, takimi jak, Pick-by-Frame® czy Pick-by-Point®

Główne zalety systemu Pick-by-Watch:
• Znacząca poprawa ergonomii i szybkości kompletacji lub sortowania
• Pełna synchronizacja danych w czasie rzeczywistym
• Krótki czas wdrożenia
• Kompatybilność z innymi systemami pickingowymi
• Niski poziom inwestycji
• Możliwość integracji z systemami intralogistycznymi WAMECH

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

E-paper może być z powodzeniem wykorzystany do zastąpienia standardowych, papierowych Kanbanów co przekłada się na znaczną oszczędność, ale także lepszą organizację w zakresie kompletacji i mierzalności procesów dotyczących przepływu materiałów na terenie zakładu produkcyjnego.

OPIS SYSTEMU

Tablety typu e-paper to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie minimalizujące zużycie energii w celu wydłużenia czasu pracy pomiędzy ładowaniami akumulatorów. Dostępne są tablety o przekątnej wyświetlacza  6”z ekranem dotykowym oraz 9,7” bez funkcji dotykowych.

Urządzenia komunikują się z systemem informatycznym za pomocą sieci Wi-Fi. Informacje o produktach i ich lokacjach pobierane są bezprzewodowo. Po wyświetleniu informacji na wyświetlaczu e-ink, tablet „usypia” nie pobierając energii (nie zużywa energii na wyświetlanie i podświetlanie ekranu) i uaktywnia się po zatwierdzeniu (przyciskiem zdalnym lub dotykowym na ekranie (6”) albo np. skanerem kodu kreskowego) przez pracownika, aby wysłać potwierdzenie do LucaCom Server. Dla prawidłowej pracy tablet e-paper musi znajdować się w stabilnym zasięgu sieci Wi-Fi 2.4GHz .

Główne zalety systemu Pick-by-epaper:
• Oszczędności kosztów związanych z wydrukiem „picking list” (papier, tusz/ toner, serwis drukarek),
• Łatwa instalacja, integracja i utrzymanie,
• Interaktywne funkcje tabletu, bezprzewodowa dwukierunkowa komunikacja przy niskim poborze energii pozwalającym na długą pracę bez ładowania – cecha nieosiągalna w innych urządzeniach komputerowych,
• Niskie koszty i wygoda eksploatacji,
• Możliwość integracji z systemami intralogistycznymi WAMECH